18
آبان
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مسلمأ توجه به امربقاء درزندگی انسانها آنان را واداشته تابا کمک محیط و شرایط بومی نیازهای خویش را برآورده کنند. یکی از این موارد تولید وسایل و ابزار مورد نیازی بوده که باگذر زمان وبا به خدمت گرفتن هنر انسانی شکوفا گشته وتا امروز نیز استمراردارد, صنایع دستی حاصل روح ملتها ودستاورد هنرهای اموخته از نسلی به نسل دیگر است. خصوصیات فرهنگی و ویژگی های قومی از طریق این کالا مبادله می شود ونوعی ارتباط بین فرهنگی را در جامعه پدید می آورد.

به دلیل خصوصیات محیط طبیعی و بومی سبک های مختلفی از جمله کارهای دستی وتولیدی که مختص هر منطقه می باشد وجود دارد. که با توجه به جذابیتهای منحصربه فرد آن جزء جاذبه های گردشگری هر محل به شمار میرود و این خود علاقه مندان زیادی را جذب می نماید که اکثرأ به عنوان سوغات سفر خریداری می گردد. علاوه بر اینها تولیدات غذایی (حتی تهیه  خوراکی از محصولات کشاورزی ودامی) نیز که در مناطق  مختلف شکل گرفته  ابتکار ساکنان بومی  را برای تهیه غذای مصرفی و حتی کسب درآمد نشان میدهد که بسیارجذاب خواهد بود.

 تهیه سوغات سفروصنایع دستی مورد نیاز خود را به ما بسپارید!

******صنایع دستی:

 


 

***خوراکی های محلی: 

 


 خشکبار:


شیرینیجات سنتی :